Správy Veľvyslanectva

» všetky správy veľvyslanectva

Vážení priatelia,

s potešením Vás vítam na internetovej stránke Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike. Prostredsníctvom tejto stránky Vám chceme priblížiť činnosť nášho diplomatického zastupiteľstva, zameranú na rozvoj a upevňovanie rusko-slovenských vzťahov a spolupráce a tiež aktuálne informácie o súčasnom Rusku a živote jeho národa.
Môžete sa tu dozvedieť aktuálne informácie o rusko-slovenských vzťahoch, o zahraničnej a vnútornej politike Ruska, o činnosti veľvyslanectva, i o uskutočnených a plánovaných aktivitách. Časť webovej stránky je venovaná práci konzulárneho oddelenia, kde nájdete všetky potrebné konzulárne informácie.
Verím, že naša stránka bude užitočná pre všetkých, ktorí majú záujem o rozvoj priateľstva a spolupráce medzi Ruskom a Slovenskom.

So želaním všetkého najlepšieho,

P.Kuznecov,
Veľvyslanec Ruskej federácie v
Slovenskej republike